60.343

skráð vörumerki á Íslandi

þar af 7.263 íslensk

4.245

umsóknir um vörumerki

janúar til desember 2021

9.272

einkaleyfi í gildi á Íslandi

þar af 87 íslensk

168

umsóknir um hönnunarvernd

janúar til desember 2021